Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. -way 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. 日本に対する印象 日本の空気はとても良くて、それから日本人のとても客好きな感じがとても親切で日本で 彼らの時間を守って法律を守った精神しかし日本の消費の ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月19日

 2. 我覺得辭海比較好 另外要買一字多音表 因為有時辭海是古音

  分類:社會與文化 > 語言 2005年04月03日

 3. Đúng là cđ lúc lên voj lúc xuống chó.đkm 真是有時上天、有時下地獄

  分類:社會與文化 > 語言 2012年09月19日

 4. show:表現some:一些love:愛show some love:表現一些愛吧!!!

  分類:社會與文化 > 語言 2006年07月01日

 5. Đợi một tình yêu đích thực 等一種真愛的 vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” 因為知道那種愛情跟著''時代'' chỉ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月23日

 6. ex-warehouse倉庫交貨價 Basis (減碼)基差, 基數, 基差合約 標的物「現貨價格」與「期貨價格」之差。 Basis(基差,是指在出口糧庫的現貨價和期貨市上既定合同月份 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年01月18日

 7. 這邊有一堆英文諺語喔 http://www.eng.fju.edu.tw/etc/quiz/proverbs.htm#rich

  分類:社會與文化 > 語言 2005年08月21日

 8. Provide可為及物動詞或不及物動詞. Provide for somebody/something provide something to somebody 也有供給,扶養之意 He has a large family to pride for.他要 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年07月28日

 9. 匿名啊,這是用儲值卡廣告的喔 The OK Super Onnet khuyen mai dac biet,hien tai chi can 350NT co the goi cung mang voi nhau dc 10000 NT. Hay nhanh den cua ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年08月12日

 10. 要說 對方很貼心 呢!用 you are so sweet 就可以嚕~相信你也常聽到 不少用這詞形容人吧!差別呢 就是sweet 甜蜜 窩心caring 有愛心總意:因為caring是有愛 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年07月26日