Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...作戰。至於共產黨,當年專抽後脚,匿在後方,話打游擊,事後邀功。到依家在 釣魚臺 問題上,對住日本仔仲係鵪鶉咁,你話七唔七?