Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...管風琴作品為主,包括神乎其技的《C小調巴沙加亞 舞曲 與賦格》(Passacaglia and Fugue in ... und Fuge (543) https://en.m. wikipedia .org/wiki/Prelude_and_Fugue_in_A_minor...

  分類:健康 > 心理健康 2016年11月10日

 2. ...--/YXBwaWQ9dHdhbnN3ZXJzO3E9ODU-/https://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/f/ff/Pitbull_Planet_Pit_Official_Album...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2015年08月05日

 3. ...-/https://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/a/a2/AV_vs_NR_-_I_Could...這首歌是由瑞典與荷蘭兩大 DJ 聯手合作的電子 舞曲 。 ~ 希望對您有所幫助,請上 Youtube 試聽...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2015年07月09日

 4. ...api/res/1.2//YXBwaWQ9c2hhcmVkO3E9ODU-/http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/8/87/Flo-rida-mail-on-sunday.jpg 演唱: Flo Rida ft...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2015年06月05日

 5. ... Beat等也是以Breakbeat為主的變形 舞曲 。 4.the funny farm = PSYCHIATRIC HOSPITAL...hot_chili_peppers/dont_forget_me.html http://zh. wikipedia .org/wiki/%E5%97%86%E8%BE%A3...

  分類:音樂 > 搖滾流行 2015年04月30日

 6. ...平穩。在蕭邦的作品中,波蘭 舞曲 變成一種華麗而雄壯的鋼琴獨奏曲。他的波蘭 舞曲 通常是三段體或者迴旋曲式。 http://zh. wikipedia .org/wiki/%E6%B3%A2%E8%98%AD%E8%88%...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2015年04月23日

 7. ...--/YXBwaWQ9dHdhbnN3ZXJzO3E9ODU-/http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/thumb/2/2e/Usher-yeah.jpg/200px-Usher-yeah.jpg 曲名:...

 8. ...--/YXBwaWQ9dHdhbnN3ZXJzO3E9ODU-/http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/f/ff/Pitbull_Planet_Pit_Official_Album...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2015年02月17日

 9. ...小提琴奏鳴曲、23首弦樂四重奏、以及數部嬉遊曲、小夜曲、 舞曲 及宗教樂曲。 莫札特作品列表 貝多芬(德語:Ludwig...-/http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /commons/thumb/6/6f/Beethoven.jpg/300px...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2015年02月08日

 10. ...--/YXBwaWQ9dHdhbnN3ZXJzO3E9ODU-/http://upload.wikimedia.org/ wikipedia /en/0/0d/Humanafterall.jpg 試聽連結放在意見區 ღஐƸ̵̡...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2014年11月30日