Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...改設為琉球藩。自此,日本正式吞併琉球,其國土被划入 沖繩縣 和鹿兒島 縣 。 天孫王朝 琉球王國最初統治者為天孫氏...王尚泰為藩王,正式侵佔琉球。 日本在全國範圍宣布設立 沖繩縣 ,鍋島直彬為 沖繩 縣知事。5月27日,尚泰王與其他...

 2.         歷史文化迥異    現在的日本 沖繩縣 ,是由 沖繩 、宮古、八重山三個群島為中心,總共140...天皇制,實行廢藩置 縣 ,琉球王國也從琉球藩,再降級為 沖繩縣 ,從此正式為日本所吞併。  日本為了切斷琉球與中國...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2005年06月21日

 3. 沖繩縣 為美國空軍最重要的一個地方~ 沖繩 這個...割讓予日本後,這串島嶼便有了新名字「 沖繩縣 」。 從日本九州南部到台灣間座落著大大小小...已修復。目前首里城已是國營公園,也是 沖繩 最大的觀光據點。 2007-12-09 14:27:17...

 4. 沖繩縣 北谷海水淡化設施介紹 圖片參考:http...之間約有 1,600個成彎弓狀相連的島嶼群, 沖繩縣 總面積為 2,265k ㎡,相當於日本...不受缺水影響而能安定地確保自來水源。 沖繩縣 於西元1992年取得國家補助,正式導入海水...

 5. ...群島中從北緯24度到27度間的150多個小島所組成。 沖繩縣 以 沖繩 群島為中心,由宮古群島、八重山群島等許多島嶼組成,其中有人居住的...

  分類:科學 > 地理學 2005年09月16日

 6. 鼓勵家庭旅行,推廣日本國內外對 沖繩縣 的觀光政策 面對觀光旅客人數的銳減, 沖繩縣 當局本...配合 縣 內企業界的意見,將於本月10日把方案具體化。 沖繩縣 及觀光議會代表部門共同組成的Project team將...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年04月09日

 7. 沖繩縣 不是 沖繩 市,所以是 縣 花,他們有 縣 花叫「deigo」,3~5月的 沖繩 路上可以看到,深紅色、原產印度、昭和47制定的。他們還有 縣 木、 縣 魚、 縣 ...

 8. ...出現一次的歌手 從小就愛唱歌的夏川里美,出生自 沖繩縣 石垣島,八歲開始就在各項歌唱比賽中一路過關斬將...日本各大歌唱比賽展現無限的才華,在 12 歲時,不僅以 沖繩縣 代表的身份拿下 NTV(日本電視台)主辦的...

 9. 1.那霸機場到底在哪裡?ANS:日本 沖繩縣 那霸市 2.在歷史上琉球本來就是日本的嗎?ANS...月30日,日本兼併琉球國,琉球王朝滅亡。國土改設為 沖繩縣 。 沖繩 是日本在第二次世界大戰時唯一被美軍登陸的直屬...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2007年08月27日

 10. 宮古島位於 沖繩 本島西南方約300公里,這個美麗而純樸的珊瑚礁島,週圍長約103公里,稱得上是...