Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...城巴新巴斥資港幣1.5億元推「藍天計劃」 全線車隊2012年達 歐盟 四型或以上排放標準 (2007年8月30日—香港)為提升香港...城巴新巴港幣1.5億元「藍天計劃」詳情如下︰ 購買28輛全新 歐盟 四型環保巴士 城巴新巴已在今年斥資港幣1億元,向英國...

  分類:汽車及交通 > 通勤 2007年09月14日

 2. ...我答您啦! 您所指果架城巴歐盟四型之所以改做編號81xx,就係因為 歐盟 四型唔同城巴之前果d車,即係 歐盟 三型或以前。有幾唔同?就係四...

  分類:汽車及交通 > 通勤 2007年12月26日

 3. 講真,好難話點樣用目測分歐1或者歐2 要講既,九巴依架既"熱狗"(非空調巴士)全部都係歐1或前期既 同埋,D白板(白色車身既九巴)都係歐一/二既 下面E個網應該可以幫到你個PROJECT既 +OIL~ http://hkbric.hkbdc.info/bic/ic.htm

  分類:汽車及交通 > 通勤 2010年07月17日

 4. 因為南區內線已有十分多Trident&Dragon/Condor行走,而 歐盟 四型和 歐盟 五型巴士主要行走多客量路線,但新巴在南區的對外線的客量不太多,因此...

  分類:汽車及交通 > 通勤 2010年10月26日

 5. ... 在 內 ,超 過 3,460 部 巴 士 已 配 備 歐 盟 型 號 的 環 保 引 擎 。九 巴 在 1992 年...

  分類:汽車及交通 > 通勤 2008年01月03日

 6. 富豪B7RLE (MCV車身) 是 歐盟 五型巴士, 仍試車中。 相信上圖是有車長玩牌。 2010-02-21 23:13:52 補充: 非紳佳產品,100%肯定

  分類:汽車及交通 > 通勤 2010年03月02日

 7. ...同3ASV的引擎唔一樣 AVW用的是Volvo D10E ( 歐盟 3期)引擎 3ASV1-140,142用的是Volvo D10A ( 歐盟 2期)引擎...

  分類:汽車及交通 > 通勤 2009年01月04日

 8. 新巴 ~ 巴士數目 - 至2009/690架. 歐盟 二型/ 三型/ 四型環保巴士. 城巴 ~ 巴士數目 - 至2009/925架. 歐盟 二型/ 三型/ 四型環保巴士.

  分類:汽車及交通 > 通勤 2010年07月11日

 9. 捷達豪係 歐盟 前期 香港第一批達到歐一標準的巴士係九巴的AS

  分類:汽車及交通 > 通勤 2007年09月15日

 10. 1.九巴車隊中,最環保的巴士的引擎是 歐盟 第五型。 2.九巴擁有最多 歐盟 四型巴士。 3.現時全香港的...13.九巴AVD1(LJ7006/MF5119)原本是 歐盟 三型引擎,但後來被改裝成 歐盟 四型引擎。 14.MF5119...

  分類:汽車及交通 > 通勤 2009年09月10日