Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 如果係 歐盟 居民,在 歐盟 國家買野係無得退稅.. 但由於而家個EXCHANGE RATE...

  2. 其實如果你持有 歐盟 國家的護照 (如澳門的葡國護照, "居英權" 英國護照等等), 就算你唔係...權利在歐洲隨時停下來不走的. 我不知道為什麼你可以在英國退稅, 但我相信其他 歐盟 國家是不可以的...

  3. 答: 閣下於 歐盟 國家旅遊時, 可以在最後一個旅遊的 歐盟 國家,機場離境大堂內, 做退稅的手續。

  4. 我諗你係指出入西班牙境時身上所能攜帶的現金金額上限. 西斑牙是 歐盟 成員國, 其貨幣係歐羅 (EURO) 由另一個 歐盟 成員國入境西班牙 / 由西班牙...

  5. 捷克和英國同屬 歐盟 國家. 如果你在捷克購物, 其後不是立即回港, 而是會在英國停留, 即是說你還沒有離開 歐盟 , 是不能辦理退稅的. 所有的退稅手續應於倫敦回港時辦理的.

  6. 如果你係非 歐盟 居民, 並持有非 歐盟 護照, 你買o左70鎊係可以退稅的. 不過我唔係好明, 你冇...

  7. ...我國在二○○三年六月正式加入歐洲聯盟組織。我們深信 歐盟 的擴大將帶來更大的發展契機及新景象,其重要性定必遠...舊生。 更多資料 一嚐波蘭美食 食品加工業 - 波蘭將成為 歐盟 內食品生產商的主要夥伴和競爭對手。以銷售額計算,波蘭...

  8. 只要你唔係持有 歐盟 的護照, 你都可以退稅, 唔係物品的牌子問題. 但每一間店舖都有...埋佢會比個免郵資的回郵信封你的. 你集齊所有呢d退稅單, 在離開 歐盟 國家(e.g.英國)時就比晒d單去機場內的退稅counter chop 印, chop完...

  9. 首先, 意大利和英國同屬 歐盟 , 你的行程是從英國前往意大利再回到英國, 整個行程沒有離開 歐盟 , 根本就不符合...

  10. 其實而家如果你一連去幾個 歐盟 國家, 你只要去到最後一個到既 歐盟 國家出境機場去做退稅就可以... 而因為你...