Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 是唱以前很紅的一首歌,"想你會想我嗎"主唱 李之勤 想你會想我嗎 - 李之勤 MV: http://www.im.tv/vlog...復出 是放羊星星升格林志穎姑姑 飾演仲華 8年沒演戲, 李之勤 從紐約返台後,就退居幕後擔任造型師,「CC ...

  2. ...youyou.com/index.php?gid=4 張信哲博客blog:http://zhangxinzhemusic.blog.sohu.com/ 參考 資料 : http://bk.baidu.com/view/5439.htm http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BC...