Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...把患者留在家中)並不安全。不過,抑鬱症患者不一定會對其他人構成威脅。 治療 — 憂鬱症治療 的目標包括了: * 解決症狀 * 解決家庭、外在環境與社會方面,與造成...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2006年10月20日

 2. 在中醫來說,中西醫結合 治療 當然效好 但在香港,西醫通常不主張中西藥合用 但你可以試吓針灸 有一個中醫睇自閉幾出名 但唔知憂鬱得唔得 你可以自己打電話去問 34112968

  分類:健康 > 其他 - 健康 2010年11月20日

 3. ...克服情緒的起落,有事就找人談,不要悶在心裡,儘量朝向正面,勇敢的去面對。 憂鬱症 的患者更需要家人與朋友的支持. 如果配合運動、心理 治療 ,效果會更好.

  分類:健康 > 其他 - 健康 2009年02月20日

 4. 藥物作用: 本藥為 治療 「 憂鬱症 」的藥物,主要為抑制中樞神經對血清腎素 for example: (...焦慮和緊張,以及因為情緒緊 張所引起的焦慮症。 治療 項目: 焦慮狀態。 用法用量: 本藥不受食物影響,可和...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2008年02月08日

 5. ... 嘅 neurotoxicity (中樞毒性)。 如已服食 paroxetine 療程,使用搖頭丸可能加重 憂鬱症 或在使用後造成暫時性的憂鬱! 其實有很多途徑可令自己開心,可必靠毒品呢...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2006年11月14日

 6. ...受到嚴重的精神創傷,更可能是 憂鬱症 發作的前兆,要是延誤 治療 ,輕則讓生活作息大亂,嚴重...當時她因為失業又失戀,再加上 憂鬱症 ,所以導致日夜都不能入睡...所患的是次發性夢魘症,經過 治療 儀器的「睡眠檢查」 (在醫院...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2007年01月13日

 7. ...安定劑(Flupentixol);可減少憂慮、提升情緒、舒緩平滑肌 用途: 焦慮症及 憂鬱症 劑量: 每日一至兩次,每次一至兩粒 用藥禁忌: 心肌梗塞後恢復期,心傳導束枝障礙,未 治療 的狹角青光眼、急性酒精、巴比妥及鴉片類中毒。服用MAO抑制劑兩星期內...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2007年03月18日

 8. ...感染、壓力和乾燥的皮膚,及某些藥物例如:非類固醇,抗發炎藥物,而使用 治療 高血壓或 憂鬱症 的藥物,皆可能誘發疾病惡化情形。 牛皮癬的種類: 雨滴樣牛皮癬:雨滴...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2007年09月17日

 9. ... 盛 玫 的 煩 燥 不 眠 。 治療 失眠的中藥 可憐無眠人的失眠藥方 失眠去看中醫,醫生...藥,就感覺沒什麼用,上網查了發現甘麥大棗湯是中醫治 憂鬱症 的藥,難不成是我有 憂鬱症 ,嗚~~ 1.甘麥大棗湯 組成...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2007年04月14日

 10. ...rigidity)變差進而降低血液黏滯性,這使得flunarizine可用來 治療 週邊血管疾病,尤其是阻塞性週邊血管疾病。另外,flunarizine...) 的產生,另外體重的增加及齒齦增生亦常見。有 憂鬱症 病史及有EPS症狀的病人,為其禁忌症。 source: http...

  分類:健康 > 其他 - 健康 2008年08月02日