Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...客戶號碼就可以了。 如果你不記得客戶號碼, 請去3台各 門市 拿取~只要你講出你的手機號碼就可。 親身繳費 3服務.../萬事達信用咭、大來信用証或銀聯咭繳付款項。 屈臣氏 個人護理店 憑客戶號碼或月結單前往各 屈臣氏 個人護理...

  分類:家用電器 > 手提電話 2010年06月17日

 2. 3 HK 的所有帳單是不能在 門市 交的,如果要交現金,可以在任何一間 屈臣氏 (你說出你的客户號碼便可....在 3 HK給你的SMS有的),你亦可以...

  分類:家用電器 > 手提電話 2008年07月21日

 3. ... 交電話費有好多種方法 可以申請自動轉賬, 繳費聆, 郵寄支票 或者到 屈臣氏門市 交費 你只需預交一個月月費就可以架啦

  分類:家用電器 > 手提電話 2008年02月12日

 4. ...月價值$28) 或 一卡兩號儲值卡(價值$120) 或 免一個月月費 只需用現金在 屈臣氏 繳費,無須申請自動轉賬。 可出新no, 優惠相同。

  分類:家用電器 > 手提電話 2008年02月10日

 5. 我覺得最好就係交完費之後 打電話到客戶熱線 或者親身到 3的 門市 出示返你個繳費收條 就可以快d 開返部機 因為你在 屈臣氏 交費 3 係唔會即時知道 需要等 屈臣氏 交返條數比 3 3 先至知道你交左費...

  分類:家用電器 > 手提電話 2007年09月01日

 6. 你唔使去 門市 申請, 去 門市 申請要成$70, 咁貴你都唔想join 你用我俾你既電話只需$35 你...或 一卡兩號儲值卡(價值$120) 或 免一個月月費 只需用現金在 屈臣氏 繳費,無須申請自動轉賬。 可出新no, 優惠相同。

  分類:家用電器 > 手提電話 2007年09月08日

 7. to 第1,2位, 如果$58plan, 人地一早去左 門市 整, 使鬼問你咩! [1] 當然2g, 因為2g 一個月 只需 $35...卡兩號儲值卡(價值$120) 或 免一個月月費 只需用現金在 屈臣氏 繳費,無須申請自動轉賬。 可出新no, 優惠相同。 想...

  分類:家用電器 > 手提電話 2007年08月07日

 8. 除非你已經知道你的賬戶號碼和應繳費用 否則你需要先到 3 的 門市 , 3 的熱線, 3 的網頁 查詢清楚以上資料 然後到各 屈臣氏 交費

  分類:家用電器 > 手提電話 2007年05月15日

 9. ...你要交的費用是多少 你可以帶埋果個sms 去交錢 至於去那裡交錢, 你可以去 屈臣氏 各 門市 交錢 但係睇你的情況, 你是儲值咭的用戶 你可以到便利店, 或者 3的 門市 ...

  分類:家用電器 > 手提電話 2007年05月02日

 10. 衛訊就應該無 有D李嘉誠旗下既舖頭就會有 例如有D 屈臣氏 同豐澤就會有 圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/1.gif

  分類:家用電器 > 手提電話 2007年01月09日