Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...十六萬由旬,距忉利天八萬由旬之上層虛空中。此天界光明赫 奕 ,無晝夜之分,居於其中,時時刻刻受不思議之歡樂,此...以上引自《佛光大辭典》。兜率天:意為知足,內院菩薩 居 ,三災不到,外院天人 居 ,有三災。化樂天:變化五欲...

 2. ...平安 門庭生色 田畜:春冬景佳 利息平意 欣欣向榮 六甲:勤儉操守 熊熊協夢 奕 世傳家 *人生志在四方,欲行天涯,靠誰來指引呢?無論到南或是到北,惟有...

 3. ...弘,為網羅之目尚簡?』 助詞 用於句中的賓語倒裝。孟子‧告子上:『使 奕 秋誨二人 奕 ,其一人專心致志,惟 奕 秋之為聽。』荀子‧禮論:『故人苟生...

 4. ...朱術桂於永曆二十三年己酉(西元一六八九年)敬獻的「威靈赫 奕 」,及康熙五十二年癸巳(西元一七一三年)臺廈道陳濱的...傳臺灣最早的佛寺開山──肇善禪師 肇善禪師或因所 居 茅廬為寺發展有限, 而於永曆十二年( 1658 )立志為鹿港...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2009年08月03日

 5. ...扶,腰金衣紫。科權祿拱,文譽昭彰。武曲廟旺,威名顯 奕 。科明祿暗,位列三台。日月同宮,官居侯伯。巨機同宮...天祿天馬,驚人甲第。左輔文昌吉星會,尊居八座。貪狼火星 居 廟旺,名鎮諸邦。巨日同宮,官封三少。紫府朝垣,食祿...

 6. ...協天翊運執中垂謨懋德振武聖 孝淵恭端仁寬敏莊儉顯皇帝[4] 愛新覺羅· 奕 詝 1850年-1861年 咸豐 定陵 穆宗 繼天開運受中 居 正保大定功聖 智誠孝信敏恭寬明肅毅皇帝愛新覺羅·載淳 1861年-1874年 祺祥...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2009年10月13日

 7. ...狹長十一公里,東西寬約九公里,外形輪廓類似麒麟,因為 居 桃園縣平地中央地帶,縱貫鐵路,縱貫公路與高速公路,穿越...語言。平鎮市的觀光典故有:鷺絲園、湖老錦古戰場、葉 奕 明公祠、賦梅第、義學 田等。若想更進一步了解平鎮市...

 8. ...炎熱多雨。[編輯]行政區域文萊國內共分為四個省(daerah):馬來 奕 (Belait):文萊境內最大的省分。 摩拉(Muara...國家GDP的一半。石油儲量和產量僅次於印度尼西亞, 居 東南亞第二。汶萊是世界上最富有的國家之一。[編輯]人口...

 9. ...文宗 協天翊運執中垂謨懋德振武聖孝淵恭端仁寬敏莊儉顯皇帝 愛新覺羅· 奕 詝 1821 年—1861年 咸豐 1850 年—1861年 穆宗 繼天開運受中 居 正保大定功聖智誠孝信敏恭寬明肅毅皇帝 愛新覺羅·載淳 1856 年—1875年...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2010年05月14日

 10. ...忉利天,又作三十三天。於佛教之宇宙觀中,係帝釋天所 居 之天界,位於須彌山頂;山頂四方各八天城,加上中央帝釋天...故稱三十三天。 夜摩天,意譯為善時分。此天界光明赫 奕 ,無晝夜之分,居於其中,時時刻刻受不可思議之歡樂。夜...