Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...影響人。 同性戀者令異性戀者唔舒服, 反 同性戀者既人都會令同性戀者同埋某d...你話邊一方對邊一方傷害大?明顯 是 後者!因為同性戀者係弱勢,捱打狀態...佢地。 就算你係歧視佢地,都放係心 中 ,唔好攻擊佢地。佢地想架? 所謂...

    分類:健康 > 心理健康 2012年11月22日